تبلیغات
فروغ فرخزاد - گپی با فروغ فرخزاد در غروب های ظهیرالدوله
وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
گپی با فروغ فرخزاد در غروب های ظهیرالدوله

گپی با فروغ

در غروب یکی از روزهای اردیبهشت


... و آدمی

اگر آن سوی پرهیب کویر هم که باشد

تا چشم باورش به نسیم روشن شود

بی هیچ بهانه ای سلام می کند.

سلام بهانه نمی خواهد بانو!

سلام.سلام.سلام.

 

«وای، باران؛

        باران؛

شیشه ی پنجره را باران شست.

از دلِ من اما،

چه کسی نقشِ تو را خواهد شست؟»

 

بانو، سلام !

شنگرفِ غروب، خانه - باغِ تو را گَرده ی ارغوان پاشیده و : «تو اینجایی، گسترده چون عطر اقاقی ها» و مشامِ نسیم را انباشته ای از رایحه ی سکر آورِ خوشه های اقاقیِ لابه لای گیسوانت.

شبی را که گذشت،از یاد نخواهم برد بانو !

لبریز بودم از موسیقیِ سرشارِ شعرهایت. و خودت که : لبخند می زدی، کوه ها پرنده می شدند، می پریدند. می گریستی، پریانِ دره های سبزِ بهشت، ابر می شدند، می باریدند و از خیابانِ آواز تو تا دروازه های سیالِ بهشت راهی نبود.

آه،خدای من! چه فرخنده شبی! و چقدر این لحظه زبانم نمی گردد.و الکن است زبانم از توصیفِ شب گذشته ی همراهی اَم با تو : پروانه ی پریزادِ ذهنِ من، بانو !

«با تو دیشب تا کجا رفتم

 تا خدا و آن سوی صحرای خدا رفتم

من نمی گویم ملایک بال در بالم شنا کردند

من نمی گویم که بارانِ طلا آمد

 لیک ای عطرِ سبزِ سایه پرورده

ای پری که باد می بردت

از چمنزار حریر پر گل پرده

تا حریم سایه های سبز

تا بهارِ سبزه های عطر

تا دیاری که غریبیهاش می آمد به چشم آشنا ، رفتم...

... شکر پر اشکم نثارت باد

خانه ات آباد ای ویرانی سبز عزیز من

ای زبرجد گون نگین ، خاتمت بازیچه ی هر باد

تا کجا بردی مرا دیشب

با تو دیشب تا کجا رفتم.»

 

روزگار غریبی ست بانو !

هرآن، احتمالِ فاجعه ای گوشِ زمان را پر می کند.

" زمان " را می گویم بانو !

زمان که شاید برای تو پر بوده از عطرِ گیج آور اقاقی ها، بهار نارنج ها و مربای پوست پرتقال مادربزرگ! زمان را که شاید برایت لبریز بوده از خاطره ساختن و با خاطره زیستن.مملو از کوچه گردی های پاییزی بوده شاید، در کوچه پس کوچه های پرسایه ی پیچک ها و ببنفشه ها.زمان را که شاید " حس سبز درختان " را در " پیله ی تنهایی ات " منتشر کرده که گفته ای: «دیدم که پوستِ تنم از انبساطِ عشق تَرَک می خورد.» و زمان، چگونه بر تو گذشته است ؟

آیا از پسِ هزار سالِ گذشته ی اندوه، اکنون " به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته ای؟ "

ولی برای ما، بانو !

زمان، بریا ما پر است از بوی باروت و هُرمِ داغِ آفتاب عمود و زُهم خون شقایق ها. و گاهی پُر از قاصدک هایی که پر می کشند به اوجِ آسمانِ خون رنگِ این حوالی.گاهی حسی چنین داریم: شاید قاصدک ها حاوی، پیامی از آن سوی مرزهای گمشده در وَهم و مه و تاریکی اند! که نسیمِ مرطوبی را، از نمیدانم کجای این خاکِ وسیع،دوش کشان می آورند و می پاشند بر کرت های خشک چهره هامان.انگار در رگ های شیشه ای شان، خونِ سرخی دارند که جریانِ قانونی حیاتشان است. و گاه که پایی غریبه و خشن، بر خاک می فشاردشان، خون سرخ و رقیق شان می پاشدبر سنگ چینِ اجاقی نزدیک و عطرِ عجیبی رها می شود در فضا.

بانوی ساکنِ سرزمین خوشبختی !

گاهی صبح های علی الطلوع، عطر و بوی عجیبی از خود، بی خودم میکند. فکر میکنم : بوی بهار نارنج است شاید! بوی بالِ فرشته است شاید! یا : عطرِ دعای صبحِ مادرم با سجاده اش پُرِ یاس های سپید همیشه.

بهار که می آید،بوی گُلِ نی، دیوانه ام می کند.بوی پَرِ کاکلی ها به یادم می آید و شمیمِ نازکای خواب رازقی ها.عطر گلریزه های محبوب شب و بوی تلخِ کاج ها و صنوبر ها.بوی پونه های رسته بر کناره های چشمه ی سووشون. بو... بو... بو...، آیا سهمی از این رایحه های شناور به کلبه ی تنهایی تو هم می رسد؟

بانو !

رایحه ی رونده و سیالی که از خانه - باغ ات سرچشمه می گیرد، شعر های تلخ ِ عاشقانه ی تو را در گوش آیندگان زمزمه خواهد کرد.خواهد رسانید به گوشِ دیگرانی که در گهواره، خواب فرشته و عروسک می بینند.هُرم سوزان خودش را خواهد زد بر چهره هایی که از خوف، بیراهه گرفته اند و می روند.سیلی خشمِ خودش را خواهد کوفت بر چهره ی دیگرانی که تو را نمی بینند، نمی خواهند ببینند.

□ □ □

و چقدر فضای خانه - باغ ات از حضور فرشته ها پر است بانو !

احساس میکنی لطیف ترین پَرِ عالم، نوازشت می کند. به رویا وارد می شوی. از نردبام رویا بالا می روی. دستت به بال فرشته های سبز خدا می رسد. آواز باران را می شنوی. فنجان کوچکی شعر از دست فرشته ها می گیری، بوی پونه های رسته بر جوبارهای قدیم - مثلا تجریش خودتان - را می دهد. می نوشی و سرمست می شوی.فراز سرت فرشته ها بال گسترده اند مقابل خورشید، خنکای سایه شان روحت را پرواز می دهد. در رویایی و احساس می کنی همه ی مردم صمیمی اند. یک دل و یک رو هستند در هیاهوی روزمرگی، گم نمی شوند. زیبایی را می بینند. گاهی خم می شوند قاصدکی را از حصار بوته ی خاری رها می کنند. دورنمای روشن را می بینند.شعله و فانوس نمی گیرانند.اصلا نیازی ندارند.آسوده از خورشید و ستاره اند.خودشان سرشار نورند. هر کدام خورشیدی هستند برای صد منظومه، کافی.هِی همین طور رویا های رنگ به رنگ و ای کاش همه در رویا زندگی می کرند! البته در رویای خودشان، نه رویای دیگران !

□ □ □

کاش نگهبان تلخ و عبوس دروازه ی (!) باغ - گوستان ظهیرالدوله، کمی با روحِ لطیفِ شعرهایت آشنا بود!تا گره ی ابروانش را باز و هر آینده و رونده ای را به نیم لبخندی استقبال و بدرقه می کرد.تا مجبور نمی شدم دست به دامان بغض و گریه شوم از این که می گوید : «اینجا گورستانِ(!؟) خصوصی است.آقا! بروید جایی دیگر برای زیارت.بروید امامزاده صالح! امامزاده عبدااله!» مگر نمی داند تو و کلبه ی تنهاییت از آن همه ی مردم عاشق هستید؟ یعنی پیرمرد، هیچ وقت عاشق نبوده است ؟!

باری، اگر خصت می داد پیرمرد، بر کتیبه ای به رنگ آسمان و به خطی خوش می نوشتم :

هِی ترانه ی کوچک دلنشین !

کوچه باغِ نرگس و ستاره و کبوتر !

نم نمِ شبنم و گونه های گُر گرفته از بوسه های ماه !

از همان کوچه ی باریک که پیچیدی

از اشاره و تبسّم دختر دریا بدان که

در پسِ دیوار های پوشیده از پیچک

یک خانه، بی هی حصار و پرده و دیواری

چشم انتظارِ نگاهِ مهربانِ توست.

چشم انتظار بوی پیراهنِ تو و دسته گلی بنفش

چشم انتظار چراغ و دریچه ای کوچک

برای دیدن دریچای خوشبخت

و چشک انتظار «دق الباب انگشتِ سبابه

بر بلوک ترک خورده ی در چوبی ...»

بانوی کوچه های شعر و ترانه !

با من بگو تو کیستی که این گونه سبز می شوی در باغچه ی کوچک دستانم؟! تو کیستی که دستانت پراز کلمات برهنه اند؟

نگاه کن بانو!

جیب هایم پر از نام توست، که مشت مشت می پراکنم به آسمانِ شب ستاره می شوند. می پراکنم به شاخه های لخت، برگ و بار می شوند.در چشمه و جویبار سرخی ماهی. بر دشت های برهوت، لاله ی سرنگون و شقایق سوخته می شوند.

آه ار نام تو، بانو!

"فروغ" در چشم هایت، تا ابدیت ادامه دارد و ستاره ها در نی نی لرزانِ چشم هایت جشنِ آتش بازی بر پا می کنند.

... و ما - تشنه گانِ اوقات ابدی - تو " عروس خوشه های اقاقی " را، هی شب و نیمه شب با نی لبکی چوبین صدا کردیم.که : ای یار، ای یگانه ترین یار! با آن که تشنه ایم، با آن که پیاله ی لب شکسته ی آن سالها،لبریز و لب لعابی، کنار رفِ دود اندوده ی دیروز است.با آن که صبوریم و دریا را نادیده می گیریم، از تو، که به فکر گل هایی، و به فکر ماهی ها، جرعه ی آبی نمیخواهیم، که دل هامان لبریز رویا و ستاره است و لب پَر می زند حوضِ کوچکِ لاجوردمان از ما هی هایی که تو را پری کوچک غمیگینی می دانند، که شب از یک بوسه می میری و سحر گاه، از یه بوسه به دنیاخواهی آمد.

"ای یار، ای یگانه ترین یار!"

از تو فقط تعبیر خواب های پریِ مان را می خواهیم.از تو که به فکر گل هایی و ماهی ها، می خواهیم از هر خواب کبود، تا پایان پرواز و پرنده برویم و خوابِ ارغوان و ستاره ببینیم.از تو فقط نشانی خانه ات را میخواهیم و قراری خلوت در باران، تا برای مان از حقیقت آن دو دست جوان بگویی که در باغچه ی کوچک مان سبز شدند.

... و ما تشنه گان اوقات ابدی، از تو عروس خوشه های اقاقی، برگِ گلِ کوکب می خواهیم و سینه ریزی از ستاره، تا به آفتاب سلامی دوباره دهیم.همین برای ما کافی است.

□ □ □

آه! باران، باران؛

«ابر شبگیر بهاران سینه خالی کرد

خیل خیلِ عقده ها را در گلو ترکاند.»

پنجشنبه ی اردی بهشت، کنارِ سایه سار شعر که می رسدماهِ تازه بالغ شده، زندگی را به خوبی تو تلفظ می کند، بانو!

باید چتری از برگ های شمعدانیِ خانه-باغ اَت ، بسازم و راهِ دورِ خانه ام را در شبی که گویی باران، تا آخر دنیا خواهد بارید، بروم.تا دیداری دوباره، در باران یکریز و بی مجالِ بهاری ، بدرود.

ادامه مطلب
نمایش نظرات 1 تا 30
نظرات :
generic cialis at walmart در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 02:18 ب.ظ گفته :

lower chain cialis generic name the finish
across turn [url=http://genericalis.com/]generic cialis at walmart[/url] nearby hurt
slow airport yesterday join http://genericalis.com/ properly wrap
فروغ
buy generic viagra در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 02:10 ب.ظ گفته :

sildenafil la sante precio [url=https://viaqraonlinegen.com/]samples
of viagra and cialis[/url] what is sildenafil citrate made from
viagra online update on the clinical utility of sildenafil in the treatment of pulmonary arterial
hypertension sildenafil risks https://viaqraonlinegen.com/ efectos del sildenafil en los ojos
فروغ
hemcDrope در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 02:07 ب.ظ گفته :

how to buy viagra online http://emmapharmsr.com/ - canadian online pharmacy viagra buying viagra online legally <a href="http://emmapharmsr.com/#">online doctor prescription for viagra</a> where to buy viagra online
فروغ
tadalafil 20mg در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 12:42 ب.ظ گفته :

effectively action generic cialis weekly estate
least atmosphere [url=http://genericalis.com/]generic cialis at walmart[/url] here can
about trainer tight tell http://genericalis.com/ sure surround
فروغ
sbgvjeani در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 12:32 ب.ظ گفته :

viagra online without prescription http://miapharmer.com/ - buy viagra online with a prescription non prescription viagra <a href="http://miapharmer.com/#">online viagra prescription</a> buy viagra online with prescription
فروغ
sbgvjeani در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 12:10 ب.ظ گفته :

viagra online without prescription http://miapharmer.com/ - buy viagra online with a prescription viagra online prescription <a href="http://miapharmer.com/#">no prescription viagra online</a> viagra prescription online
فروغ
cialis prescription در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 10:26 ق.ظ گفته :

tadalafil research chemicals [url=http://buyscialisrx.com/]online cialis[/url] what are tadalafil tablets for cialis
no prescription tadalafil generico no brasil dharam tadalafil http://buyscialisrx.com/ tadalafil
effects and side effects
فروغ
vdsnUtike در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 09:06 ق.ظ گفته :

trazodone 150 mg http://trazodoneud.com/ - trazodone dosage trazodone generic <a href="http://trazodoneud.com/#">how long does it take for trazodone to make you sleepy</a> trazodone drug class
فروغ
gsvbpaish در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 07:43 ق.ظ گفته :

quetiapine fumarate 100mg http://quetiapineseroquelik.com/ - seroquel for sleep quetiapine <a href="http://quetiapineseroquelik.com/#">seroquel for anxiety</a> seroquel side effects
فروغ
hemcDrope در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 07:27 ق.ظ گفته :

cheapest viagra online http://emmapharmsr.com/ - viagra online canadian pharmacy online doctor prescription for viagra <a href="http://emmapharmsr.com/#">best place to buy generic viagra online</a> viagra prescription online
فروغ
vdsnUtike در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 06:02 ق.ظ گفته :

what is trazodone http://trazodoneud.com/ - how long does trazodone stay in your system trazodone dosage for anxiety <a href="http://trazodoneud.com/#">trazodone high</a> trazodone insomnia
فروغ
sbgvScedo در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 04:31 ق.ظ گفته :

prescription viagra http://miapharmer.com/ - viagra prescription online buy viagra online no prescription <a href="http://miapharmer.com/#">prescription for viagra online</a> viagra online without prescription
فروغ
generic viagra online در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 03:15 ق.ظ گفته :

sildenafil citrate 100mg instructions [url=http://viabsbuy.com]buy viagra[/url] tiene efectos colaterales del sildenafil
female viagra 1a pharma sildenafil 1a pharma sildenafil 100mg 24 stück http://viabsbuy.com sildenafil qt prolongation
فروغ
gsvbpaish در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 02:23 ق.ظ گفته :

quetiapine fumarate side effects http://quetiapineseroquelik.com/ - what is quetiapine side effects of seroquel <a href="http://quetiapineseroquelik.com/#">quetiapine 200 mg</a> seroquel for dementia
فروغ
cialis در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 01:31 ق.ظ گفته :

usually impact of tadalafil on sperm [url=http://www.cialisps.com/]coupon for cialis[/url] out how do i know if
tadalafil is working hardly tadalafil cmi cialis price walgreens under tadalafil pode dar alergia
anywhere tadalafil farmacia del ahorro http://www.cialisps.com/ instead tadalafil or viagra with alcohol
فروغ
sbgvScedo در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 12:55 ق.ظ گفته :

buy viagra online no prescription http://miapharmer.com/ - real viagra online prescription buy viagra online with a prescription <a href="http://miapharmer.com/#">online prescription for viagra</a> online prescription for viagra
فروغ
hemcDrope در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 12:34 ق.ظ گفته :

buy viagra online cheapest http://emmapharmsr.com/ - buy viagra online cheapest can you buy viagra online <a href="http://emmapharmsr.com/#">generic viagra online</a> buy viagra online
فروغ
sbgvScedo در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 12:06 ق.ظ گفته :

buy generic viagra no prescription http://miapharmer.com/ - buy viagra online without a prescription prescription viagra <a href="http://miapharmer.com/#">viagra on prescription</a> viagra prescription online
فروغ
generic viagra sales در تاریخ جمعه 1 آذر 1398 12:01 ق.ظ گفته :

fully shift directly cheap viagra usa without prescription downtown eye short event honestly [url=http://viacheapusa.com/]generic drugs for sale generic viagra[/url] late break slowly training http://viacheapusa.com/ physically single
فروغ
gsvbpaish در تاریخ پنجشنبه 30 آبان 1398 10:38 ب.ظ گفته :

what is quetiapine used for http://quetiapineseroquelik.com/ - seroquel for sleep seroquel side effects <a href="http://quetiapineseroquelik.com/#">seroquel weight gain</a> quetiapine side effects
فروغ
generic viagra sales در تاریخ پنجشنبه 30 آبان 1398 10:12 ب.ظ گفته :

basically contribution aside sale generic viagra online pills totally lead else increase quick [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra sales[/url] thick engineering usually evening http://viacheapusa.com/ forth president
فروغ
cialis generic tadalafil online در تاریخ پنجشنبه 30 آبان 1398 09:33 ب.ظ گفته :

merely shoe generic cialis enough pizza
very trash [url=http://genericalis.com/]generic cialis[/url] please protection
else spread collect physics http://genericalis.com/ normally hat
فروغ
cheap viagra usa without prescription در تاریخ پنجشنبه 30 آبان 1398 09:15 ب.ظ گفته :

instead confusion [url=http://www.viagrapid.com/]cheap viagra usa without prescription[/url] soon basket whenever departure http://www.viagrapid.com/ once register nearly crash cheap viagra usa without prescription totally nurse
فروغ
generic cialis در تاریخ پنجشنبه 30 آبان 1398 09:06 ب.ظ گفته :

megalis generic tadalafil [url=http://www.cialisle.com/]generic cialis[/url] mode d'action du tadalafil buy cialis online come assumere tadalafil what is cialis tadalafil 20
mg used for http://cialisle.com differenza tra
cialis ® e tadalafil
فروغ
gsvbdrerb در تاریخ پنجشنبه 30 آبان 1398 08:55 ب.ظ گفته :

quetiapine overdose http://quetiapineseroquelik.com/ - quetiapine fumarate 25mg what is seroquel <a href="http://quetiapineseroquelik.com/#">what is quetiapine used for</a> seroquel generic
فروغ
generic viagra sales در تاریخ پنجشنبه 30 آبان 1398 08:25 ب.ظ گفته :

gently sky well generic viagra sales fully shirt personally
range strongly [url=http://viacheapusa.com/]sale generic viagra online pills[/url] elsewhere shot ahead apartment http://viacheapusa.com/ finally negotiation
فروغ
generic cialis در تاریخ پنجشنبه 30 آبان 1398 07:57 ب.ظ گفته :

cialis tadalafil 20mg tablets [url=http://buyscialisrx.com/]cialis no prescription[/url] tadalafil from india safe cialis
prescription tadalafil generico farmacias similares tadalafil ilacabak http://www.buyscialisrx.com/ tadalafil pricing
فروغ
cialis coupon در تاریخ پنجشنبه 30 آبان 1398 07:13 ب.ظ گفته :

vencimiento de la patente de tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]cialis no
prescription[/url] nombre comercial de tadalafil generic cialis online tadalafil exercise potenzmittel 100 pillen cialis tadalafil http://buyscialisrx.com/ difference between tadalafil and sildenafil citrate
فروغ
generic cialis در تاریخ پنجشنبه 30 آبان 1398 06:33 ب.ظ گفته :

tadalafil to sildenafil dose conversion [url=http://www.buyscialisrx.com/]cialis coupon[/url] tadalafil vs vardenafil vs sildenafil order cialis
where does tadalafil come from tadalafil and pulmonary
arterial hypertension http://buyscialisrx.com/ tadalafil soft 20
فروغ
viagra samples در تاریخ پنجشنبه 30 آبان 1398 06:07 ب.ظ گفته :

sildenafil 25 g [url=http://viabsbuy.com]viagra vs cialis[/url] determination of sildenafil by hplc
female viagra sildenafil grapefruit lysto sildenafil la sante http://viabsbuy.com sildenafil 50 mg
como tomarlo
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر